HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9949
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9949)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1928.
diplomirao10. 10. 1928.

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1927.-28., a diplomirao 10.10.1928.
 U struci se zaposlio 23.5.1929., a u Beogradu je položio državni stručni šumarski ispit 1932. Nakon toga zaposlio se u Kotarskom načelstvu Konjic (BiH), u zvanju šum. pristava. Prema nepotpunim podacima, bio je zaposlen u Šumarskom institutu Jastrebarsko od 1.11.1957. do 22.5.1961.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 49, 106, 145.
 *** Šum. nastava, s. 355.
 *** ŠIM 1986., s. 118.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM