HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9952
ime KVATERNIK, Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski nadzornik i savjetnik
     


lokacija

rođen22. 6. 1909.Mandli /Čabar/
apsolvirao1932.
diplomirao1932.
umro9. 4. 1992.Zagreb
dodatne listeplaninari Osnovnu i srednju školu završio je u Koprivnici. Na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu studira šumarstvo od 1928. g., apsolvira škol. g. 1931.-32. i diplomira 1932.
 Od 15. X. do 11.12.1933. g. radi kod Privremene državne uprave ekspropriranih šuma u Šumskoj upravi čabar. Zatim je premješten u Bosnu i do kraja 1934. g. radi u Direkciji šuma Sarajevo, a nakon toga do 4.4.1935. kao šumarski vježbenik u Konjicu, pa je vršitelj dužnosti šefa Šumske uprave u Ključu.
 Od 1941. upravitelj je Šumske uprave državnih šuma u Ogulinu.
 Krajem 1945. g. odlazi za šumarskog referenta Kotarskog NOO u Koprivnici. Dne 18.4.1946. premješten je u Šumariju Novigrad Podravski, ali u narednom razdoblju dva puta odlazi raditi u Koprivnicu (19.4.1947.-24.4.1949. i 2.8.1950.-7.2.1954.).
 Godine 1954. radi u Šumariji Virovitica, a od 12.1.1955. u Šumariji Suhopolje. Krajem 1955. g. tri mjeseca radi u Šumskom gospodarstvu "Papuk" u Voćinu, a nakon toga vraća se u Koprivnicu, u Šumsko-poljoprivredni kombinat.
 Kako se 1960. izdvojilo Šumsko gospodarstvo Koprivnica, on tu radi kao referent za pilanski sektor i kao nadzornik područnih šumarija te kao šumarski savjetnik.
 U mirovinu je otišao 31.10.1972. i preselio se u Zagreb.
 Bio je aktivan planinar, osnivač i predsjednik Planinarskoga društva "Koprivnica", član društva "Goranin" u Zagrebu i do posljednjeg dana aktivan član Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske i veliki domoljub.
 U Šumarskom listu iz 1982. objavio je elaborat Imovne općine Bjelovar iz 1889., koji je on kao student spasio i sačuvao.

1Kvaternik, A., 1982: Obći opis šuma imovne obćine križevačke.. Š.L. 9-10, s.407 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8.
 *** Šum. nastava, s. 357.
 Piškorić, O.: Ante Kvaternik, dipl. inž. šumarstva. Šum. list 9-10, 1992., s. 492-494.
 Hrvatski šumarski životopisni leksikon
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: ANTE KVATERNIK, dipl. inž. šum., ŠL 9-10/1992, s.492 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM