HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9956
ime L., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9956)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1965.
diplomirao1966.

 Sin Bogumila i Ane r. Rab. češke narodnosti, hrvatskoga državljanstva, baptista. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu je školu završio u Grubišnom Polju 1957., a gimnaziju u Daruvaru 1961. god.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1966. godine.
 Od 4.1.1947. do 30.11.1975. radio je kao referent uzgoja u Šumariji Đulovac, a zatim do 31.7.1985. u Šumariji Daruvar. Poslije toga ponovno je premješten kao referent uzgoja u Šumariju Đulovac i na tome mjestu ostaje do 31.12.1990. godine, kada je postavljen za upravitelja iste Šumarije i na tom se mjestu nalazio u vrijeme prikupljanja podataka (1995. ).

 *** Sto god. šumarstva Bilogorsko-podrav. regije. Bjelovar 1974., s. 439.
 *** ŠL 1-2/95., s. 62.
 *** Poslov. izvješće "HŠ" 1995., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM