HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9959
ime L., Dragutin
zvanje
zanimanje     
šumarski nadinženjer
     


lokacija

apsolvirao1890.

 Šumarstvo je apsolvirao 1890. na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka).
 Kao šumarski vježbenik kod Šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, imenovan je 1899. šumarskim kandidatom, a 1901. šumarom. Kao upravitelj Šumarije Kalje, Šum. ravnateljstva u Zagrebu, premješten je 1906. u Šumariju Ivanovo selo, istog ravnateljstva. G. 1907. imenovan je nadšumarom, a 1915., imenovan je šum. nadinženjerom. U tom svojstvu odriješen je iz službe 1918. godine.
 Bio je član Hrvatsko-slavonskog šumarskoga društva.

 *** ŠL 1899., s. 375; 1901., s 97; 1906., s. 406; 1907., s. 387; 1915., s. 262; 1918., s. 349.
 Borošić, J:. SIS, s. 25, (Laner).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM