HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9960
ime L., Josip
zvanje
zanimanje     
tajnik i učitelj
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9960)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Bio je tajnik i učitelj Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima od XI.-1864. do umirovljenja XII.-1883., a predavao je Šumarsko knjigovodstvo pitomcima učilišta.
 Koliko se brinuo za svoj predmet, pokazuje podatak da je napisao udžbenik "Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo" (Zagreb, 1881. ). U Gospodarskom listu" (Zagreb, 8/1860., 48, s. 222) objavio je članak "Otvaranje Gospodarskog učilišta".

1Gospodarsko računovodstvo po jednostavnom i dvostavnom slogu; Troškom i nakladom kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, Zagreb 1881. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 169, (pod Layer).
 *** ŠN, s. 42.
 Husinec, B., Delić, P.: Gospodarsko i šum. učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 23, 25, 35, 52, 63, 114.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM