HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9964
ime L., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9964)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao9. 12. 1994.
karijera15. 1. 1995.šumarija Makarska

član HŠD ogranak
Split

1996

UŠP Split

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Borivoja i Maje r. Bezić. Otac mu je bio novinar, a majka sef računovodstva. I osnovnu i srednju školu završio je u Makarskoj. Maturirao je na srednjoj Strojarskoj školi 1986. godine.
 Na Šumarski fakultet u Zagrebu upisao se nakon odsluženja vojnog roka u jesen 1987. Diplomirao je na ŠG odjelu 9.12.1994. iz područja Šumske melioracije krša, obranivši diplomski rad pod naslovom "Pošumljavanje primorskim i crnim borom na sličnim ekološkim prilikama na Biokovu".
 Prvo zaposlenje, kao pripravnik, dobiva u JP "Hrvatske šume" UŠ Split - Šumarija Makarska (15.1.1995.). Nakon šest mjeseci nastavlja pripravnički staž u Šumariji Vrgorac, a po njegovom okončanju dobiva radno mjesto revirnika. Od 1.6.1997. upravitelj je Šumarije Vrgorac.
 Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM