HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9967
ime L., Zlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9967)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao17. 1. 1990.

član HŠD ogranak
Split

1992

UŠP Split

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin oca Ljube, po zanimanju profesora i majke laborantice. Hrvatske je narodnosti. Nakon završene srednje škole, 1983. upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao 17.1.1990. na ŠG odjelu iz područja Šumske melioracije krša. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Dalmatinski crni bor kao vrsta za pošumljava-nje na području Blokova".
 Zaposlen je u JP Hrvatske šume UŠ Split, u Odjelu za uređivanje šuma kao pomoćnik taksatora (1995. ).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM