HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9969
ime L., Dragutin
zvanje
zanimanje     
prvi ravnatelj Gospodarsko - šumarskog učilišta u Križevcima
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9969)   IZMJENE         ISPISlokacija


 
 Po narodnosti Čeh. Češki agrarni ekonomist, došao je u našu zemlju s izvanrednim poznavanjem agrarne ekonomije. Bio je profesor gospodarskih znanosti na poljoprivrednoj školi u Liberecu (Češka).
 U Hrvatskoj, koju je prihvatio kao svoju novu domovinu, imenovala ga je Zemaljska vlada prvim ravnateljem Gospodarsko -šumarskog učilišta u Križevcima, pa je tu dužnost obnašao od studenoga 1860. do 11.1.1874. godine. Na višem odjelu predavao je knjigovodstvo (gospodarski i šumarski smjer) te gospodarsku upravu, živinogojstvo, vinogradarstvo i voćarstvo (gospodarski smjer).
 Umirovljen je 1876. g., prigodom preustrojbe zavoda, i od tada je većinom živio u Pragu, ali je cesto dolazio u Hrvatsku, posebno u Križevce.
 Napisao je nekoliko stručnih radova na hrvatskom jeziku.
 Bio je predsjednik Gospodarske podružnice u Križevcima, a 1870-ih godina sudjelovao je u obnovi Hrvatsko - slavonskoga šumarskoga društva (obnovljenoga 1876. ). Bio je i član Hrvatsko-slav. gospodarskoga društva i urednik društvenoga glasila "Gospodarski list".
 Za svoj rad primio je odličje Viteza reda cara Franje Josipa.

1Gospodarstveno putovanje Podravinom i Vojničkom krajinom u Viroviticu i natrag. Zagreb 1864.
2Pravokutni riez vinove loze i preinaka ogradah iliti brajdah. Zagreb 1867.
3Osnove gospodarske i težne. Gospodarski list 1881.

nedeterminirano:
4Rolnik (ratar) novoga vieka, (na češkom. ).

 *** Izbor prvih nastavnika za gospodarsko učilište. Gospodarski list, Zagreb 1860., s. 200.
 Lajer, Li.: Otvaranje gospodarskog učilišta. Gospodarski list 8, 48, Zagreb 1860., s. 222.
 *** Treće Izviešće o Kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih za sk. god. 1869/70 do 1875/76, Zagreb 1876., s. 66-68.
 *** Različite viesti. Umrli. Lambl Dragutin. ŠL 4/1884., s. 222.
 *** Spomenica o pedesetogodišnjem postojanju Kr. višeg gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcu. Križevac 1910., s. 38, 39, 147.
 *** Šum. nastava, s. 17, 18, 42.
 Piškorić, O.: Proslava 25. i 50. godišnjice rada Gospod. -šumarskog učilišta u Križevcu. ŠL 3-4/1986., s. 133.
 Husinec, B., Delić, P.: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 23, 24, 29, 35, 49, 51, 63, 114.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 

 Češki agrarni ekonomist rođen 1823. došao u Hrvatsku 1860. na poziv J. J. Strossmayera za ravnatelja i profesora novootvorenoga Gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcima. Šumarima je predavao knjigovodstvo, a odgojio je mnogobrojne vinogradarske i vinarske stručnjake. Završio je sistematizaciju hrvatskoga nazivlja odlika vinove loze te osnovao prvi sortimentski vinograd u nas. Vratio se u Češku 1874.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM