HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9972
ime L., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1939.
diplomirao1941.

 Sin Adolfa i Helene r. Haslinger. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je po zanimanju bio poljoprivredni stručnjak, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Kuzmincu kod Koprivnice 1927., a realnu gimnaziju u Varaždinu 1934. godine.
 Šumarstvo je studirao u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1938.-39. i diplomirao 1941. na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu.
 Po završetku II. svjetskog rata bio je zaposlen najprije u NOK Zelina kod Zagreba (1945.-46. ), a zatim je radio u Šumariji Zavalje kod Korenice (1946.-1947. ).
 Od 1947. do 1952. bio je u Šumariji Novi Vinodolski, ŠG "Viševica" Rijeka, pa u ŠG Ogulin (1952.-53. ). Uslijedio je premještaj u Šumariju Ludbreg, gdje je radio od 1953. do 1960. Ostatak radnoga vijeka proveo je u Šumariji Varaždin i ŠG Varaždin - do 1980., kada odlazi u mirovinu.
 Kao umirovljenik živi u Varaždinu (1997. ).
 Godine 1948. objavio je u Lovačkom vjesniku članak "Rijedak uspjeh u trovanju" koji se odnosi na područje Šumarije Novi Vinodolski. Na godišnjoj skupštini (1957. ) Šumarskoga društva Varaždin referent je s temom "Gospodarenje u privatnim šumama Slovenije i prijedlog za gospodarenje u našim uvjetima", a 1961. g. izabran je za predsjednika društva.

 *** ŠL 1939., s. 591; 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 360.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 77, 420.
 *** HŠD 1846-1996, s. 432, 433.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HUSNJAK, Vladimir: Franjo Lampl (1955 – 2004), ŠL 9-10/2004, s.596 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM