HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9975
ime LANGHOFFER, August
zvanje
zanimanje     
dr. filozofije
      honorarni prof. na Šum. akademiji i Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu

                                                                IZBOR      (knjiga3/9975)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 9. 1861.Kiseč
umro29. 3. 1940.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Prirodne znanosti studirao je u Zagrebu i Jeni.
 Kao srednjoškolski profesor služio je u Rijeci, Bakru, Senju, Osijeku i Zagrebu. Od 1901. do 1925. bio je profesor zoologije na Sveučilištu u Zagrebu, i profesor na Šumarskoj akademiji 1918.-1919. Bavio se pretežito faunom pećina i štetnim insektima, entomologijom (proučavanjem dvokrilaša), koju je predavao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu (1919.-1930. ) i bio predstojnik entomološkog kabineta.
 Bio je suradnik Šumarskog lista (1899.-1928. ) i LRV (1900.-1914. ). Bio je i dugogodišnji član Hrvatsko-slav. šum. društva, a kasnije u Jug. šum. udruženja. Prigodom održavanja društvene skupštine u Zagrebu (1926. ) bio je tumač uzroka sušenja šuma na ekskurziji u šumu Trstika kraj Novske.
 Godine 1925. odlikovan je državnim Ordenom Sv. Save 3. reda.

1Saobćio prof. dr. Aug. Langhoffer., 1899: U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije.. Š.L. 5, s.225 PDF
2Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Hrastov crvac.. Š.L. 2, s.97 PDF
3Lov i ribarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu. L V 11, 1900., s. 132-134.
4Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Još nješto o bagremovom crvcu (Lecanimun robiniarum Dougl.). Š.L. 3, s.176 PDF
5U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije. Šum. list, 1899., s. 225-240; 1900., s. 259-274.
6Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Peritelus familiaris Boheman.. Š.L. 4, s.246 PDF
7Sabrao prof. dr. Aug. Langhoffer, 1900: U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije II.. Š.L. 5, s.259 PDF
8Piše dr. Aug. Langhoffer, 1900: Primjetbe o gubaru (Ocneria dispar). Š.L. 6, s.352 PDF
9Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Još koju sa izložbe u Parizu.. Š.L. 11, s.604 PDF
10Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1901: Gubar u sjevernoj Americi.. Š.L. 2, s.87 PDF
11Još koju o bolesti srna. L V 8, 1901., s. 95-96.
12Entomološki pabirci iz Dalmacije. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, 1906., s. 346-358.
13Redarstveni pas u službi redarstva, većih posjeda, šumarija, lovačkih revira. LV 8, 1910., s. 91-92; 9, s. 100-102.
14Nametnici divljaci. LV 5, 1910., s. 49-52.
15Složio Dr. Aug. Langhoffer, 1911: Neke izumrle životinje, te takove, koje izumiru.. Š.L. 3, s.90 PDF
16Napisao Dr. August Langhoffer, 1911: Zaštita prirode.. Š.L. 3, s.113 PDF
17Još koja, o zaštiti prirode. L V 7, 1912., s. 76-77.
18Muflon kao zgodna divljač. LV 8, 1912., s. 86-87.
19Iskaz korisne divljaci i ovaj štetnih životinja poubijanih u Hrvatskoj i Slavoniji. LV 11, 1912, s. 122-124; 12, s. 134-135.
20Piše Dr. Aug. Langhoffer., 1913: Riječ o nomenklaturi i terminologiji.. Š.L. 3, s.121 PDF
21Teragraf, sprava za motrenje životinja. LV. 12, 1913., s. 135-136.
22Piše Dr Aug. Langhoffer, 1913: Rusa pilatka (Lophyrus rufus Retz).. Š.L. 7, s.282 PDF
23Lovstvo i zaštita životinja. L V l, 1914., s. 2-3.
24Lovstvo i kultura tla. LV 5, 1914., s. 49-50.
25O našim šljukama. LV 1914., l, s. 13-15; 3, s. 32-34; 6, s. 65-66.
26Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer, 1914: Još koju o rusoj pilatki.. Š.L. 4, s.167 PDF
27Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1914: Prilog terminologiji i nomenklaturi podkornjaka.. Š.L. 10-11, s.429 PDF
28Složio prof. dr. Aug. Langhoffer, 1915: Podkornjaci Hrvatske (Scolytidae Croatiae).. Š.L. 3-4, s.53 PDF
29Piše D. A. Langhoffer, 1915: Bor iz okolice Skrada oštećen po borovom likotoču. Po fotograf. snimci R. Tredla.. Š.L. 5-6, s.132 PDF
30Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer, 1915: Šiške naših hrastova.. Š.L. 5-6, s.134 PDF
31Priopćuje Dr. Aug. Langhofer, 1915: Sredstvo proti gubaru u Americi.. Š.L. 11-12, s.291 PDF
32Kukci koji su dobili ime po Hrvatskoj. GHPD, 1916., br. 3/4.
33Prema rukopisu i bilješkama prof. Ant. Korlevića, složio Dr. Aug. Langhoffer, 1917: Smokvin podkornjak i ini štetnici smokve.. Š.L. 3-4, s.64 PDF
34Pribrao Dr. Aug. Langhoffer, 1920: Pabirci nomenklature za šumsku zoologiju.. Š.L. 4-6, s.109 PDF
35Sastavio Dr. Aug. Langboffer, 1921: Potkornjaci (Scolytidae).. Š.L. 1-3, s.21 PDF
36Dr. Langhoffer, 1922: Dr. Wolff i dr. Krause: Die Forstlichen Lepidopteren. Š.L. 9, s.602 PDF
37Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb), 1924: Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara. Š.L. 3, s.137 PDF
38Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb), 1924: Smrekov prelac u Čehoslovačkoj 1918.—1922. Š.L. 7, s.327 PDF
39Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb), 1924: Prof Seitner o smrekovom podkornjaku. Š.L. 12, s.617 PDF
40Dr. August Langhoffer, 1925: Riječ o gusjenici gubara i rodbine.. Š.L. 3, s.192 PDF
41Dr. August Langhoffer, 1925: Mih. Gradojević: Thecodiplosis brachyntera. Schwaeg., Škudce borovych lesu na Slovensku.. Š.L. 3, s.196 PDF
42Dr. August Langhoffer, 1925: Gusjenice prelaca u našim hrastovim šumama i obrana od njih.. Š.L. 12, s.759 PDF
43August Langhoffer, 1926: GUBAR I SUŠENJE NAŠIH HRASTOVIH ŠUMA.. GŠP vol. 01 s. 149
44Najvažniji štetnici hrastovih šuma. Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1926.
45Dr. August Langhoffer, 1926: Obrana od gusjenica godine 1926.. Š.L. 2, s.138 PDF
46Gubar i sušenje naših hrastovih šuma. Glasnik za šum. pokuse, 1926., s. 149-223.; 1927., s. 1-94.
47Prof.dr. August Langhoffer [Zagreb], 1926: Štetočinje naših hrastovih šuma.. Š.L. 12, s.640 PDF
48August Langhoffer, 1927: Gubar i sušenje naših hrastovih šuma. 1. dodatak.. GŠP vol. 02 s. 1
49August Langhoffer, 1927: Štetočinje hrasta osim gubara.. GŠP vol. 02 s. 150
50August Langhoffer, 1927: Prilog poznavanju kukaca štetočinja hrv. Primorja. GŠP vol. 02 s. 186
51August Langhoffer, 1927: Aeroplan u obrani šuma od gusjenica. Š.L. 3, s.141 PDF
52August Langhoffer, 1927: Uništavanje gubara. Š.L. 3, s.141 PDF
53August Langhoffer, 1927: Još o gubaru. Š.L. 11-12, s.525 PDF
54Dr. A. Langhoffer, 1928: O insektima štetočinjama u području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju g. 1927.. Š.L. 4, s.198 PDF
55Dr. A. Langhoffer, 1928: Ujhelyi o neprijateljima gubara.. Š.L. 6-7, s.292 PDF
56Dr. A. Langhoffer, 1928: Matusovits o kornjašu Anomala vitis kao štetočinu na drveću.. Š.L. 6-7, s.293 PDF
57Dr. A. Langhoffer, 1928: Hrastov moljac u našim šumama.. Š.L. 10-11, s.442 PDF
58Le dšperissement du chene en You-goslavie, specialement dans la Slavonie. Hevue des Eaux et Forets, 1929. s. 763-765.

nedeterminirano:
59VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1919., s. 358; 1925., s. 208; 1994., s. 125; 1926., s. 200-206; 1927., s. 141; 1932., s. 438-459.
 Hirtz, M.: Biografije zoologa. Glasnik HPD 1-2, 1924.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 76, 77, 82, 194, 223.
 *** ŠN, s. 98, 106, 119, 169, 202, 206, 384, 451.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko -podrav. regije, Bjelovar 1974., s. 230.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 110-113, 115, 184, 299, 329, 335, 376, 408.
 *** ŠE II, JLZ, 1983. s. 338.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 148, 155, 171, 188, 210, 243, 249, 255, 269, 283, 420, 456, 464, 469.
 *** HŠD 1846-1996., s. 179.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM