HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9976
ime LAPAJNE, Dušan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9976)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 1. 1899.Idrija /Slovenija/
apsolvirao1925.
diplomirao10. 10. 1932.
umro1. 1. 1942.Bosna

 Nakon sto je završio pučku školu i gimnaziju u rodnoj Idriji (Slovenija), studirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25., a diplomirao 10.10.1932.
 Nakon apsolviranja prima mjesto ugovornog činovnika, a kasnije dnevničara sve do pod konac 1932. kod Ravnateljstva šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima. Dana 19.12.1932. imenovan je činovničkim pripravnikom kod istog ravnateljstva.
 Iz političkih razloga vise je puta premještan. Godine 1937. bio je kao šumarski pristav postavljen za upravitelja Šumarije Brodske imovne općine u Trnjanima, a 1938. premješten je za upravitelja Šumarije Ogulinske imovne općine u Krivom putu. Godine 1939. iz Krivog Puta dolazi za upravitelja Šumarije Novi (Vinodolski), gdje je 1941. promaknut za šumarskog višeg pristava. Već u vrijeme službovanja u Vinkovcima družio se sa šumarima Hrvatima-rodoljubima i poprimio njihov duh. "Tako oblikovan prenapunjen voljom i ambicijom radi i stvara na stručnoj i narodnoj njivi", (I. Rukavina). Obračunavajući se odlučno sa protivnicima hrvatske državne misli, snosio je posljedice.
 Sve svoje znanje ulagao je u stručni rad sa velikom ljubavlju za svoje šume i svoj narod. Još i prije nastanka NDH obavljao je političke zadatke koje mu je povjerila središnica u Zagrebu. Kad je stvorena NDH, imenovan je pobočnikom logornika u Novom, a 1942. u svojstvu domobranskog poručnika odlazi u Bosnu, gdje ga je zadesila neumitna sudbina - pri prvom izlazu na teren pao je od neprijateljskog metka.
 Iako Slovenac po rođenju "bio je čelik Hrvat", (I. Rukavina).

 *** ŠL 1933., s. 157; 1937., s. 223; 1938., s. 104, 1939., s. 714; 1940., s. 268., 1941., s. 458.
 Borošić, J:. SIS, s. 6, 65, 116.
 Rukavina, I.: + Ing. Dušan Lapajne, ŠL 1942., s. 154.
 *** ŠN, s. 355.
 *** Zbornik, Vinkovci 1974., s. 537, 541.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Rukavina, I.: Ing. D. Lapaine., ŠL 5/1942, s.154 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM