HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9979
ime LATAL, Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9979)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1935.Foča /BiH/
apsolvirao1959.
diplomirao10. 2. 1961.
umro21. 9. 1989.Nova Gradiška

 Rođen je u Foči u BiH. Nakon očeve smrti majka mu se doselila u Novu Gradišku, gdje Antun završava osnovnu i srednju školu.
 Nakon završene gimnazije godinu dana radi u Filijali Narodne banke u Novoj Gradiški, zatim upisuje šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1958.-1959., a diplomirao 10.2.1961.
 Poslije odsluženja vojnog roka zaposlio se u ŠG "Josip Kozarac" u Novoj Gradiški, gdje je proveo cijeli svoj radni vijek radeći najprije kao vježbenik, a zatim kao referent uzgoja. Od 1970. do 1977. bio je rukovoditelj Sekcije za uređivanje šuma, gdje se razvio u vrsnoga taksatora. Godine 1978. postao je direktor OOUR-a uzgoja čitavoga ŠG i tu je dužnost obavljao sve do svoje smrti. Kao direktor OOUR-a uspostavio je suradnju sa stručnjacima Šum. fakulteta u Zagrebu, Šum. instituta u Jastrebarskom i Zavodom za topole Novi Sad, nastojeći da se znanstvena dostignuća tih institucija primijene na područje njegovoga šumskoga gospodarstva.
 Bio je i aktivan društveno-politički djelatnik, a kao pričuvni vojni časnik, instruktor u svojoj teritorijalnoj postrojbi.

 *** ŠN, s. 371.
 Babić, V.: In memoriam - Latal, Antun, Toni, dipl. inž. šumarstva (1935. -1981. ), ŠL 11-12/89.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BABIĆ, Vladimir: ANTUN (TONI) LATAL, dipl. inž, ŠL 11-12/1989, s.670 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM