HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9988
ime LEGAC, Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9988)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 12. 1939.Velika
apsolvirao1962.
diplomirao1963.
karijera1963.Šumarija Kutjevopripravnik, upravitelj
1975.ŠG Požegareferent prodaje
1991.UŠ Požegašef Komercijalnog odjela
1996.UŠ Požegasavjetnik za plan i analizu
umro8. 4. 2015.Požega Sin Jakoba i Milice r. Jurčić. Hrvat, katolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Velikoj 1950., a realnu gimnaziju u Požegi 1958. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1963. godine.
 Poslije diplomiranja bio je pripravnik u Šumariji Kutjevo. Nakon jednogodišnjeg staža, na istoj je šumariji postavljen za upravitelja, obnašajući tu dužnost punih 11 godina - do 1975. Slijedi premještaj u upravu ŠG Požega, u kojoj je najprije referent prodaje, a zatim, u netom osnovanoj UŠ Požega, sef Komercijalnog odjela. Savjetnikom za plan i analizu imenovan je 1996. g., baveći se pretežito poslovima lovstva, posebno uzgojem divljaci u lovištu "Zvečevo".

 *** ŠL 1-2/1995., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM