HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9994
ime L., PETRIČUŠIĆ, Marija
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9994)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1986.
diplomirala26. 12. 1986.

 Kći Stipana i Pavice r. Lažeta. Hrvatica, hrvatskoga državljanstva, rimokatoličke vjere. Otac joj je grad. radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završila u Rovišću kod Bjelovara 1978., a srednju u CUO Bjelovar 1982. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na Šumarskom odjelu 26.12.1986. iz uređivanja šuma. Obranila je diplomski rad "Gospodarska osnova kao rezultat harmoniziranja (usklađivanja) različitih funkcija koje šume imaju".
 Pripravnički staž odradila je u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, u Šumariji Ivanska, u razdoblju od 11.5.1987. do 11.5.1988. g. Tu je ostala na zamjeni do 12.9.1988., a 1.12.1988. odlazi na zamjenu u Šumariju Križevci i tu ostaje do 25.6.1990.
 Nakon prekida od godinu i po dana zapošljava se 1.1.1992. u Šumariji Koprivnica, UŠ Koprivnica na mjestu revirnika. Dana 1.6.1994. prelazi u UŠ Koprivnica na radno mjesto stručnog suradnika za analizu, kalkulacije i raspodjelu.

 *** ŠL 1-2/95., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM