HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9997
ime L., Andrija
zvanje
zanimanje     
predavač na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima i na Šumarskoj akademiji u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9997)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Bio je upraviteljem križevačkoga zavoda od 15.11.1898. dok nije 6.10.1902. g. postao ravnateljem. Bio je i predstojnik Postaje za istraživanje sjemena (1893.-1906. ). U tijeku I. svjetskog rata predavao je na Šumarskoj akademiji od 1913.-1919. melioraciju tla, kulturu livada i pašnjaka.
 Surađivao je u Šumarskom listu.

1, 1893: Pravila postaje za istraživanje sjemenja u kralj. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. Š.L. 11, s.447 PDF
2Kesterčanek kao nastavnik na Kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcima. Zalobni broj ŠL, s. 9-11, Zagreb 1915.

nedeterminirano:
3NEKI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Spomenica o pedesetogodišnjem postojanju višeg gospodarskog učilišta u Križevcu. Križevac 1910., s. 61, 75, 84, 147, 148.
 Kauders, A.: Šum. bibliograf. I, s. 181.
 *** ŠN, s. 42, 100.
 Husinec, B., Velić, P:. MH Križevci 1995., s. 29, 30, 35, 56, 63, 64, 75, 99, 100-106, 114.
 *** HŠD 1846-1996., s. 99.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM