HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9998
ime LENARČIĆ, Josip
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva i ing. agronomije
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9998)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen22. 2. 1856.Verd /Vrhnika Slovenija/
umro26. 5. 1939.Verd /Vrhnika Slovenija/
dodatne listepredsjednici HŠD Gimnaziju je završio u Ljubljani. Apsolvirao je agronomiju i šumarstvo na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. Bio je veleposjednik i industrijalac u Vrhniki, kod Ljubljane. Njegova moderno opremljena tvornica parketa i drugih finalnih drvnih proizvoda bila je poznata i u inozemstvu.
 Od 1900. do 1918. g. član je Kranjsko-primorskog šumarskoga društva, a 1919. njegov predsjednik. Društvo je prestalo radom 1922., kada je stvorena prva podružnica Jugoslovenskoga šumarskog udruženja (JŠU) u Ljubljani. Lenarčić je izabran predsjednikom podružnice i potpredsjednikom JŠU, koje je imalo sjedište u Zagrebu. Predsjednik JŠU bio je od 1926. do 1928.
 Za hrvatsko šumarstvo značajno je da je udruženje pod njegovim predsjedanjem, između ostalog, uspjelo spriječiti provedbu uredbe Ministarskog savjeta iz Beograda o ukidanju Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a podržao je i akciju oko kompletiranja tehnološke zbirke Šumarskoga muzeja u Zagrebu, posebno zbirke drvnih sortimenata i zbirke grešaka drveta.
 Napisao je i objavio nekoliko stručnih članaka iz drvne industrije i kritike nekih zakona (Kauders: Šum. bibl. I, s. 105, 158-159) i raspravu o valutnom pitanju u Jugoslaviji.
 Za zasluge oko unapređenja šumarstva, kao član JŠU, odlikovan je Ordenom jugoslavenske krune 3. reda, Ordenom Sv. Save 3. reda i Ordenom bijelog orla 5. reda.

1Ing. Josip Lenarčić — Ing. Ante Ružić (Vrhnika—Ljubljana), 1922: Podaci za kritiku zakonskog projekta o neposrednim porezima. Š.L. 11, s.729 PDF
2ing. Josip Lenarčič (Vrhnika), 1923: Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima. Š.L. 11, s.633 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Rustia: Sedamdesetpetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčića. ŠL 3, 1926., s. 196-197.
 Ugrenović, A.: Šumarski muzej - Društvene vijesti). ŠL 4/1927., s. 196-197.
 *** Had vanredne skupštine JŠU. ŠL (posebno izd. ), Bgd 1928.
 B.: Ing. Josip Lenarčić - Lične vijesti. ŠL 2-4/1936., s. 213.
 *** Odlikovanja - Lične vijesti. ŠL IO/ 1936., s. 585.
 Iz Udruženja.: ŠL 4/1937., s. 213.
 *** Josip Lenarčić - Lične vijesti. In memoriam. ŠL 6/1939., s. 325.
 Udruženje: Josip Lenarčić. In memoriam. ŠL 8-9/1939., s. 413.
 Šušterčič, M.: Josip Lenarčić. In memoriam. Ibid., s. 490.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 105, 158-159, 262.
 *** Pov. šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 376, 388, 412.
 *** HŠD 1846-1996., s. 167, 169, 173, 178-180, 185.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 RUSTIA, Josip: Sedamdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčića., ŠL 3/1926, s.196 PDF
 R.: Ing. Josip Lenarčić, povodom 80-god. života., ŠL 2-4/1936, s.213 PDF
 ***: † Josip Lenarčić., ŠL 6/1939, s.325 PDF
 ***: † Josip Lenarčić, ŠL 8-9/1939, s.413 PDF
 Šušteršič, Mirko: † Josip Lenarčić, ŠL 8-9/1939, s.490 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM