GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Simeun Tomanić, Vencl Vondra, Ivan Martinić vol. 26
(1990)
s. 471
Problemi razvoja informatike u šumarstvu SR Hrvatske
Developing problems of information system in the forestry of Croatia
 
Ivan Martinić vol. 28
(1992)
s. 133
Interakcije metoda rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva u proredama sastojina
Interactions of work methods, working conditions and work productivity in wood felling and processing in thinning
 
Ivan Martinić vol. P 4
(1993)
s. 321
Neke činjenice u svezi sa šumskim radovima
Some Facts Related to Forest Operations
 
Ivan Martinić vol. 33
(1996)
s. 215
Ekonomski i organizacijski kriteriji za oblikovanje šumskih radova
Economic and organizational criteria in desinging on the forest operations forms
 
Mario Šporčić, Ksenija Šegotić, Ivan Martinić vol. P 5
(2006)
s. 679
Efikasnost prijevoza drva kamionskim skupovima određena analizom omeđivanja podataka
Efficiency of wood transport by truck assemblies determined by data envelopment analysis
 
Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra vol. P 5
(2006)
s. 691
Jesu li kvaliteta i sigurnost šumskoga rada zaboravljene dimenzije šumarskoga inženjerstva?
Are the quality and safety of forest work the forgotten dimensions of forestry engineering?
 
Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra vol. P 5
(2006)
s. 703
Inovacijski procesi kao ključ provedbe Hrvatske šumarske politike
Innovative processes as a key to effectuating the Croatian forestry policy