Hrvatsko šumarsko društvo            Ministarstvo poljoprivrede                                    Hrvatske šume d.o.o.

 

7. HRVATSKI DANI BIOMASE

znanstveno – stručni skup:

MOGUĆNOSTI REGIONALNOG RAZVOJA KROZ POVEĆANJE NOVOSTVORENE

VRIJEDNOSTI ENERGETSKIM KORIŠTENJEM POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE BIOMASEZnanstveno-stručni skup "Mogućnosti regionalnog razvoja kroz povećanje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase", održani su pod motom:"Na putu energetski autarkičnih regija-općina"! u Našicama, 7.rujna 2012. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH.

Ovogodišnje dane biomase organizirala je Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD-a, Hrvatske šume d.o.o., Grupacije za biomasu, Grupacije za bioplin i Grupacije za solarnu energiju ZOIE HGK i Ogranka MH Našice, a u suradnji sa AEBIOM ( Europska udruga za biomasu ) Brusseles, C.A.R.M.E.N. eV ( Bavarski kompetencijski centar za obnovljive sirovine ) Straubing, EEE ( Europski centar za obnovljivu energiju ) Guessing, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i NEXE Grupe d.d. Našice.

Biomasa igra najvažniju ulogu od svih obnovljivih izvora energije.Ona stvara "zelena radna mjesta" i smanjije ovisnost od uvoza fosilnih goriva.U vrijeme globalne krize, te rasta cijena fosilnih goriva i njihovog negativnog utjecaja na promjenu klime, cilj ovogodišnjih dana biomase je ukazati na značajne potencijale i mogučnosti energetske uporabe biomase i sunčeve energije, zakonsku regulativu, poticaje i sufinanciranje projekata na području biomase, sunčeve energije i bioplina u Hrvatskoj.

Težište ovogodišnjeg znanstveno-stručnog skupa bilo je:

 1. Politika poticaja i modeli sufinanciranja u RH,

 2. Projekti u Hrvatskoj na poljoprivrednu biomasu i sunčevu energiju,

 3. Projekti u Hrvatskoj na šumsku biomasu i

 4. Suradnja Austrije i Hrvatske na stvaranju 30-tak energetski autarkičnih ( nezavisnih ) regija u RH do 60.000 stanovnika, po modelu "Das Oekoenergieland" Guessing, a na primjeru Regionalnog energetskog koncepta "Ekoenergetski našički kraj" ( Grad Našice i pet susjednih općina ), koji se upravo izrađuje po metodologiji i prema iskustvima EEE Guessing.

Na ovogodišnjim danima biomase bilo je preko 230 sudionika/izlagača iz Hrvatske, Austrije, Slovenije i Srbije!

petak, 7.rujna 2012. od 9:30 do 15:30 sati

Dvorana Emaus, Franjevački samostan, Kralja Tomislava 1, Našice


POZDRAVNI GOVORI:


 • mr. sc. Josip Dundović, predsjednik   [PDF, 77,1kB]

 • Vlatko Podnar, voditelj Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Našice

 • mr. sc. Krešimir Žagar, gradonačelnik

 • mr. sc. Goran Rubin, pomoćnik ministra za šumarstvo


IZLAGANJA:


POLITIKA POTICANJA I MODELI FINANCIRANJA U RH

 • Razvoj projekata biomase i bioplina i politika poticanja u RH, gđa Kristina Čelić, Ministarstvo gospodarstva RH   [PPT, 4,5MB]

 • Predpristupni fondovi EU: IPARD i osvrt na pristupno razdoblje EU: kohezijski i strukturni fondovi, gosp. Mario Kukoč, Ministarstvo poljoprivrede RH     [PPT, 0,7MB]

 • Šumska biomasa u proizvodnji električne energije, gosp. Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb   [PPT, 1,5MB]

PROJEKTI U HRVATSKOJ NA POLJOPRIVREDNU BIOMASU I SUNČEVU ENERGIJU

 • Bioplinska postrojenja u RH, gosp. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet Osijek i voditelj Grupacije za bioplin ZOIE HGK   [PPTX, 2,5MB]

 • Toplinski solarni kolektori u RH, gosp. Mladen Renato Martinac, Centrometal d.o.o. i voditelj Grupacije za solarnu energiju ZOIE HGK   [PPT, 2,4MB]

 • Fotonaponski sustavi u RH, gosp. Ljubomir Majdandžić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju (HSUSE)   [PPT, 25,2MB]

PROJEKTI U HRVATSKOJ NA ŠUMSKU BIOMASU

 • Razvojna politika HŠ d.o.o. u korištenju šumske biomase u energetske svrhe, gosp. Ivan Hodić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i gosp. Danko Kuric, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb   [PPTX, 1,6MB]

 • Kogeneracijsko postrojenje na šumsku i drvnu biomasu u Udbini, gosp. Željko Lovrak, direktor Moderator d.o.o.   [PPT, 20,9MB]

 • Kogeneracijsko postrojenje na šumsku i drvnu biomasu ĐĐ – ENITEH – 500 Sl. Brod., gđa. Biljana Jelinić Lakušić, Montažni inženjering d.o.o.   [PPTX, 1,2MB]

 • Parna turbina snage do 10 MW el. u kogeneraciji na šumsku biomasu, gosp. Ivan Mikšić, direktor Tvornica turbina d.o.o. Karlovac   [PPT, 37,6MB]

 • Kotlovsko postrojenje na biomasu projekt Brignoles. Francuska, gosp. Z. Ungvari, ĐĐ TEP d.o.o., Slavonski Brod   [PPT, 2,22MB]

ISKUSTVA IZ AUSTRIJE I HRVATSKE

 • Auf dem Weg zu energieautarken Gemeinde am Beispiel der Stadtgemeinde Güssing und der Marktgemeinde Güttenbach/Pinkovac,gosp. Franz Jandrisits, član Uprave EEE Güssing   [PPT, 4,0MB]

 • Model Güssing – nove tehnolgije na području obnovljivih izvora energije za energetski autarkični grad Našice, gosp. Željko Zebić, NEXE Grupa d.d. Našice i gosp. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu i voditelj Grupacije za biomasu ZOIE HGK   [PPT, 21,1MB]


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI:


Zaključak skupa: „Vlada RH treba do kraja 2012. godine donijeti podzakonske akte: 1. sustav poticaja za proizvodnju toplinske i rashladne energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije, 2. obveza ugradnje solarnih toplinskih sustava na priobalnom području, bez čega se ne smije izdati građevinska dozvola, 3. prioriteti instaliranja fotonaponskih sustava u RH trebali bi biti postavljeni na postojeće građevine i 4. osnovati Klimatski i energetski fond (po uzoru na Austriju!) za sufinanciranje izrade Regionalnih energetski autarkičnih „Ekoenergetskih regija“ do 60.000 stanovnika, kako bi mogla izraditi studije, koje će moći koristiti sredstva u pristupnom razdoblju EU: kohezijskih i strukturnih fondova.